ตัวอย่างความสำเร็จการใช้งาน RPA ด้วยอเวนเจอร์ทีม (COE– Community of Excellence)

ประสบความสำเร็จ ด้วยการจัดทีมที่ถูกต้องกับ COE

“UiPath Automation CoE Q1 FY24” นำเสนอสรุปความสำคัญของความสำเร็จและการอัปเดตในศูนย์กลางการอัตโนมัติของ UiPath (Automation Center of Excellence, CoE) ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2024 ซึ่ง CoE เป็นทีมที่ได้รับมอบหมายจาก UiPath ให้เน้นการขับเคลื่อนโครงการอัตโนมัติและให้การดำเนินโครงการอัตโนมัติอย่างเป็นทางการสำเร็จลงตัว

บทความบล็อก blog.uipath.com เน้นไปที่หลายส่วนที่สำคัญภายใน UiPath Automation CoE ซึ่งรวมถึง:

  1. การขยายขอบเขตของ CoE: CoE (แก็งค์อเวนเจอร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง automation ในบทบาทต่างๆ) ได้เพิ่มขนาดทีมและการเผยแพร่ทางภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ มีการรับสมาชิกใหม่เข้าทีมเพื่อสนับสนุนความต้องการในการบริการอัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ
  2. ความสำเร็จของลูกค้า: บทความบล็อกนำเสนอบางเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้าของ UiPath ที่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญของ CoE เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริงผ่านการใช้งานโซลูชันอัตโนมัติ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนค่าออกมาเป็นรูปธรรม วัดผลได้ และผลกระทบของการนำเสนอโซลูชันอัตโนมัติ
  3. ความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้: CoE เน้นการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ภายในชุมชนของ UiPath ทีมมุ่งหวังในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่ดีที่สุด การเรียนรู้ไปด้วยกัน และแชร์ความรู้ภายในระบบอัตโนมัติทั่วไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกันผ่านระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น Automation Hub
  4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: CoE มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถ ส่งต่อระบบอัตโนมัติ ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีอัตโนมัติและการส่งมอบโซลูชันนวัตกรรม
  5. แบ่งปัน และแชร์คิดเห็น และการรับรองจากตัวจริงในแต่ละอุตสาหกรรม: บทความบล็อกเน้นผลงานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอัตโนมัติผ่านการบรรยายความคิดเห็น ทีมงานได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมในงานประชุมและการสัมมนาอุตสาหกรรม
  6. การสนับสนุนและการช่วยเหลือลูกค้าตลอด: CoE ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าตลอดการเดินทางทางอัตโนมัติของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมโปรแกรมเสริมการทำงาน การเครื่องมือฝึกอบรม และการประชุมในการสนับสนุนลูกค้าในการสร้างและขยายมูลค่าของโครงการอัตโนมัติของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มองเค้า แล้วเราเอามาเป็นตัวอย่าง เรียนรู้จากคนเก่ง ๆ จะบอกว่าโดยรวมแล้ว การให้ความสำคัญกับการทำให้ Automation CoE เป็นตัวเลือกที่ดี ในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศของอัตโนมัติและสร้างค่าให้กับลูกค้า องค์กรเอง… มันเน้นการเติบโตของทีม แชร์ตัวอย่างความสำเร็จของลูกค้าหรือกรณีศึกษาพวก Use case ต่าง (จับต้องได้) ความร่วมมือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นแชร์ความคิดเห็น และการสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า องค์กรในไทยที่ประสบความสำเร็จที่แอดมินพบเห็นต่างมีทีม COE ที่เข้มแข็งทั้งนั้นเลย โดยบทความต่อๆไปเราจะเน้นไปถึงวิธีการรวบรวมตัว (ก่อตั้ง) – สื่อสารปฎิบัติการ (จัดการ) และบทบาทสำคัญเพื่อให้ทีมอเวนเจอร์นี้เก่งกันไปคนละทางแต่มารวมแล้วได้ประโยชน์ (บทบาท) กันครับ ตามอ่านต่อนะครับ 🙂

Source: UiPath AI Summit 2023, 2023